Oorsprong werkwijze

hwm hoe werkt het - kinderen en ouders - steun geven-paarse randVitaliteitfactor is een manier om in een korte tijd veel over de achtergrond van u of uw kind te leren kennen (intake). Met deze digitale vragenlijst (70 vragen) + vraaggesprek (ca. 50 minuten) kunnen oorzaken en gevolgen (klachten/problemen) gemakkelijk en doeltreffend worden achterhaald. Na het vraaggesprek ontvangt u een uitgebreid rapport, waarin ook mijn (begeleidings-/behandel-) advies is opgenomen. Meer over de Vitaliteitfactor kunt u hier lezen.

Methodieken:
Naast de methodieken die ik als psycholoog, coach en Master Vitaliteit Expert heb geleerd, ligt de oorsprong van mijn werkwijze bij Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en de methode Kids’ Skills. Ik ga daarbij uit van mijn intuïtie en empathisch vermogen.

kids skills-paarse lijnKids’ Skills is een speelse en oplossingsgerichte methode waarmee kinderen op een speelse wijze geholpen kunnen worden de moeilijkheden, waarmee zij worden geconfronteerd, op te lossen door hen vaardigheden te laten leren. Centraal staat één belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Ik heb ervaren dat deze methode een kind sterker maakt en het kind in het vervolg vergelijkbare situaties zelf kan oplossen. 

NLP is uitermate geschikt bij coaching. NLP laat met behulp van concrete technieken zien hoe we mentaal, emotioneel en fysiek in balans zijn en kunnen bereiken wie we willen zijn. NLP geeft het inzicht en het vermogen dat daarvoor nodig is. Werken nlp-logische-niveaus - paarse lijn -hwmcoaching.nlmet NLP is opnieuw leren kijken naar je eigen wereld en naar die van anderen. Als je verandering wilt, is het dus interessant om te weten wat je doet, wat je zegt, denkt en voelt als je praat, discussieert, adviezen of instructies geeft, boos wordt of ruzie maakt. Je kunt leren over je overtuigingen, waarden, gedachteprocessen en lichaamstaal. Dit alles kan de houding en het gedrag veranderen waarmee het gewenste resultaat kan worden bereiken.

Materialen:
Bij het coachen gebruik ik verschillende materialen. Zo kunnen abstracte zaken, zoals gevoelens, doelen e.d. visueel en duidelijker worden gemaakt.