Pubers

HWM Pubers groepjePubers krijgen te maken met veranderingen in hun sociale contacten, uitgaan, omgaan met drank en drugs, lichamelijke veranderingen en de soms daarmee gepaard gaande onzekerheid. In de pubertijd hebben jongeren de taak zich gaandeweg steeds meer los te maken van hun ouders, steeds zelfstandiger te worden.

Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot en kan soms leiden tot onbegrip of conflict tussen een puber en zijn of haar ouders.

De ervaring leert dat ook jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar te maken kunnen hebben met moeilijkheden op school. Dit kan zijn bij het leren of in de omgang met leeftijdgenoten of docenten.

Als coach kan ik in dit soort situaties duidelijkheid geven naar pubers, ouders en docenten toe. Tijdens het coachen kijken we naar de mogelijkheden en eventueel te leren vaardigheden.Soms blijkt de hulpvraag voornamelijk bij de ouder(s) te liggen en zal ik vooral hen begeleiden. Lees meer…