Leerkrachten

HWM basisschool klasIn iedere klas zijn er kinderen die even wat moeite hebben met de lesstof en aanvullende begeleiding nodig hebben bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Ook kent u vast kinderen die moeite hebben aansluiting te vinden bij klasgenoten of zelfs gepest worden.
Sommige kinderen kunnen afwijzend of agressief reageren of pestgedrag laten zien. Anderen zijn erg stil en op de achtergrond of juist luidruchtig, druk en aanwezig. Als leerkracht heeft u niet altijd de ruimte deze kinderen extra aandacht te geven.

Als coach kan ik alle aandacht en tijd geven aan deze individuele kinderen en hen de vaardigheden aanreiken die zij kunnen gebruiken in hun situatie. Ook kan ik behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld kinderen met (faal)angst of sociaal emotionele problemen (bijvoorbeeld na echtscheiding of verlies van een dierbare). Lees meer…