Algemeen

Ouders en kinderen
4433821042_337bd27383_m
Kinderen en/of hun ouders kunnen soms even vastlopen op verschillende gebieden. Er kunnen problemen zijn binnen de thuissituatie, bijvoorbeeld ongewenst gedrag of er kan sprake zijn van een verstoorde relatie  binnen een  (samengesteld) gezin. Op school kunnen er situaties ontstaan waarin een kind of jongere  minder goed mee komt dan verwacht. Dit kan zijn op het gebied van leren of in de omgang met  klasgenoten. Soms zitten kinderen/jongeren even niet goed “in hun vel”, voelen zich niet prettig. Bijvoorbeeld als zij iets naars hebben  meegemaakt. Wanneer kinderen/jongeren dit zelf of met behulp van  hun ouders niet kunnen veranderen, kan ik  u  en uw kind daarin begeleiden. Lees meer …

Leerkrachten
HWM voor wie - leerkrachten  - leesplankje
Leerkrachten kunnen te maken hebben met leerlingen die moeite hebben met de aangeboden lesstof, het leertempo niet kunnen volgen of aandachtsproblemen hebben. Soms wordt er gepest in uw groep, is er geen of een negatieve “chemie”. Ook kunt u te maken krijgen met leerlingen die bijvoorbeeld onzeker zijn. Voor alle voorkomende (school-)problemen kunt u een beroep op mij doen. Zowel voor ondersteuning voor u als leerkracht, individuele leerlingen als voor de groep. 
Lees meer …

Volwassenen
Als volwassene kunt u voor keuzes komen te staan, waar u niet uitkomt. U bent in een fase in uw leven waarin u niet verder komt. Misschien heeft u te maken met een psychische aandoening, van uzelf of van iemand in uw directe omgeving. U twijfelt aan u zelf of wordt gehinderd door angst(en). In deze en andere voorkomende situaties die u als problematisch ervaart, kan ik u helpen e.e.a. helder te krijgen. Ik kan u leren belemmerende gedachten en gevoelens weg te nemen en optimaal gebruik te maken van uw mogelijkheden. Lees meer …