Coachsessie

kinderen over schuttingCoaching heeft de bedoeling om de eigen vaardigheden en mogelijkheden te ontdekken en deze te leren gebruiken in situaties die als moeilijk of als ongewenst worden ervaren. Samen wordt gekeken naar aanwezige vaardigheden en eventuele belemmeringen. Daarna worden in overleg de stappen uitgezet om tot het resultaat te komen dat u wenst (coachplan). Over het algemeen zullen per hulpvraag 2 tot 5 sessies voldoende zijn. Daarna kan worden gekeken of een tweede traject gewenst is. Lees meer …