Door wie

Over Hester Morsdorf

Mijn naam is Hester Morsdorf. Ik ben psycholoog en gecertificeerd coach voor kinderen en ouders, jongeren en (jong-) volwassenen bij HWM Coaching & Advies.

Ik heb 20 jaar ervaring in de kinder- en jeugd- en volwassenenpsychiatrie. In mijn werk heb ik te maken gehad met kinderen, jongeren, hun ouders en (jong-) volwassenen met verschillende hulpvragen. Ik heb veel ervaring met ontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsachterstanden (o.a. AD(H)D, ASS), maar ook met sociaal-emotionele problemen, gedrags- en leerproblemen.

BannerOndersteuning

Als coach richt ik mij op de individuele ondersteuning van mijn cliënten. Ik ga daarbij uit van de vraag van de cliënt.
Het oplossingsgericht werken staat centraal, in het hier en nu. Als coach benadruk ik de kracht van mijn cliënten.

Praktijk HWM Coaching & Advies maakt onderdeel uit van Vitaliteit Centrum Bilthoven.